1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Lauletaan yhdessä iloinen joululaulu

Discussion in 'Sun Hardware' started by Ilmari Fuchs, Jan 6, 2009.

 1. Ilmari Fuchs

  Ilmari Fuchs Guest

  Netissä on kovasti keskusteltu siitä, että minkä tyyppinen esiintyminen
  häiritsee täällä asiallisesti keskustelevia?

  No joo toki toiselle on jo pelkkä huumori halkeamisen paukku.

  Toisiin ei tehoa sitten mikään.Meitä on toki moneksi.

  Mutta sikäli kun olen seurannut tietty tyyppilaji täällä herättää
  ennennäkemätöntä vastustusta. Ihan nettimaailman alkumetreistä asti
  huseeraavat nimimerkit, jotka itsensä korottaen luulottelevat olevansa
  ikäänkuin nettipoliiseja, kellokalleja, sanaseeproja. No tuossa mutama päivä
  sitten heidät määritteli kaveri sanomalla "itsensä korottaneiksi
  luulotteluvirannoimaisiksi". Yksinkertaisesti vaikka nyt Fallströmin
  kaltaiset, jotka palloilevat maapallotallaajina ilman, että jalat maata
  hipaisee. Sitten on tietenkin "Alloällöt" ja vastaavat Karailat, jotka
  jatkuvin nimimerkkimuunnoksin esiintyvät ties minkämoisina kontrollereina
  määritellen montako sanaa kukin saa sanoa. Esittävät "suunnatonta" kiukkua
  heitä kritisoidessasi, tai kepittäessä heidän kaltaiset Lillerilallerit
  aidalta. Juu on toki ne joilta kuulee vaan yksinkertaisen ja
  konstailemattoman faktan, mitään muuttamatta. Nanoa, Rytköstä, Kangasta ja
  muita kontalemattomia Vahteroita esiintyy onneksi myös varsin laajasti.

  Sitävastoin täällä esiintyvät TVO:n rahapalkkaamat ties mitkä nimimerkit
  Lindelit ja Gröönruusin-tyyppiset ovat pohjaa toki. Moraalinsa perustuu
  seteliselkärankaisuuteen ja tehtävänä on palkasta poistaa maamme
  sananvapaudet demokratiat. Yksinkertaisesti Pohjois-Koreoittaa koko Suomi
  ties minä Sisäministeriön palkkaamina bulvaaniheittopusseina.

  Tämän alle vetää toki jos mahdollista heitä matkivat "Immot" ja vastaavat
  "Anssit". Kaverit surffailevat vuodesta toiseen PELKÄSTÄÄN vaan räksyttäen
  tyhjinä rakkikuorihylsyinä. Yksinkertaisesti kaveritovereina, joilla ei ole
  minkäänlaatuista sanomaa, päämäärää, tavoitetta, saati edes kykyä muuhun
  kuin sonnansyytöön. Olenko heille vihainen? Voiko toisaalta kiukustua
  lehmänpaskaan vapoväliinsä tallottuaan lehmänlaitumella?
   
  Ilmari Fuchs, Jan 6, 2009
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.