Re: etetr

Discussion in 'Gateway' started by Jani Heiskanen, Jun 22, 2008.

 1. *On suorastaan mielenkintoista huomata muuten miten juuri SUPO:n
  poliisivaltuuksia, nettivakoilua, puhelinsalaisuuksia ja urkintalupia yhän
  laajemmin erityisesti Holmlundin toimesta lisätään ydinhallinnollemma
  merittäin.. .Mutta, mutta???

  *Koskaan ei sen tarkemmin sanota MITEN tätä urkintaa ihan OIKEASTI
  suoritetaan ja toimeenpannaan sitten näillä perustuslakirikomuksin
  konkretisoiden. On tosiaan aika oleellista, että näin estetään kaikin
  mahdollisin keinoin ihmisuhreja tajuamasta miten tämä vakoilemisen sähköinen
  muoto toteutetaan "katutasolla". Vain kaltaiseni alan ammattilainen
  toisaalta osaa hakea niitä systeemiin liittyviä "akilleen kantapäitä"! On
  sanomatta selvää, että kannettaviensa akunpoisto ilman, että koneen
  fyysiseen toimintaedellytykseen tulee minkäänlaista ongelmaa haittaa
  SUPO/NSA porukkojen kaukolukujensa jne. toimia niinpaljon ettei sellaisia
  faktoja saa julkituoda! On totta, ettei tällaisia faktoja sallittaisi sitten
  suin surmin levittää kansan tietoisuuksiin, esim tänne nettiin.

  *Ja koska kivaa vastaanottoa tuntuu piisaavan niin tässä lisää: Eli usein
  ihmisillä on harhakäsitys siitä, että kopioimalla saa ID-koodit
  häippäsemään. Kopioikaa kaksi perussivua, tai ajakaa printteriin. Siirtäkää
  ne päällekkäin. Ja liu-uttakaa tuuman verran. Huomaatte miten molemmissa
  kuvien reunoissa on kuin hyttysen paskapisteitä miltei samanlaisesti
  sikinsokin. Nykyään ne voi olla myös esim. vain UV_valossa näkyviä
  valkoisia!! Joka reunassa ja kuvan keskialueilla tämä sama CIA-koodeksi
  loistaa mukanaolollaan. Siinä on siis päivämääriä, maatunuksia, koneen
  omistajia ja kopiomääreitä ja vastaavia kokonaistietokirjoja. Näillä sitten
  vielä vaikka kymmenkertaisísta kopioinneista kyetään täsmähakemaan koko
  kirjamateriaalin reitti salaisista arkistoista flaierreihin asti.. .Eli
  rakkaat lukijat muistakaa nyt myös tällaisten faktojen olemassaaolot.
  Nykyinen teknikan maailma on täynään tämän tyyppisiä ydinalan
  sudenkuoppameriä. Toki näihin on erinäisiä "kiertoreittejä" mutta ne osaavat
  kiertää lähinnä aniharvat alan huippuosaajat.. ..!
   
  Jani Heiskanen, Jun 22, 2008
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.