1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Re: FIELDWIDTHS at NF

Discussion in 'Intel' started by Toni Ahola, Jun 26, 2008.

 1. Toni Ahola

  Toni Ahola Guest

  Mikä ihmeen 80%?

  Lukasin lehden 5.6.2008 ja nyt on suorastaan outoa ilmassa. Miltei jokainen
  Suomen ja MYÖS Ruotsin ydinvoimalat kaikki pörrää mystisellä 80 % tehollaan?
  HalloUU? Miksei joku 75 % tai vaikka 90 %?? Ja miksei ydinala lainkaan asiaa
  kommentoi vaikka miljoonat palaa poikineen kuin tyhjää vaan
  sähkönmenetyksiin. Miksei täällä kukaan ole huomaavinaan mitään..."outoa"
  ydinpuollossa. Ruotsin 80 % ajoa on kestänyt jo vuosia?


  Mikä älli sai meillä toimituksen alkamaan vain päiviä sen jälkeen kun
  valitukseni EU:lle meni USA:n tehosyyneihin? . Sitten VÄLÄHTI! Mikä erottaa
  Ruotsin ja Suomen ydinvoimalat kaikesta muusta maapallon
  ydinvoimalakannasta? Aivan, täällä vaihdetaan tuskin kolmannes uraanista
  vuosittain, kun muualla maailmalla AINA kaikki! Toinen mielenkiintoinen
  vinkki. Pohjoismainen uraanin nyt tutkailtava laittomaksi plutoniumajoksi
  luonnehdittu U-235 polttolimiittiarvo on 75. Vastaava luku on 98 % maailman
  muilla reaktoreilla korkeintaan 60! Lasketaan, 60/ 75= 80 %! Siitä narahti!
  Ja kuin ilmaiseksi ratkesi myös se mysteerio miten yhtäkkiä IAEA, joka
  kieltää kyllä säätöajon hyväksyy pysäytetyn, j u u r i 80 % pidon
  ydinvoimaloille! Samasta syystä miksei ydinpuolto halua asiasta hiiskausta
  esittää.


  Ruotsissa on ymmärretty, että sen ongelmana on laittoman suureksi
  keinoteltu, nyt ilmiannettu plutoniumenergiankäyttö. Jonka seurauksena jo
  vuosikaudet Pohjolan ydinvoimaloiden tehostandardit on ylitetty kymmenillä
  prosenteilla. Kun paineet ilmiannostani (-07) kävivät sietämättömyyksiin ja
  jopa USA puuttui vihaisena tähän ultravaaralliseen epävakaan
  plutonimppolttosaastuttamiseen on ydinalan ollut kylmästi PAKKO palata
  alustavasti nöyrästi takaisin alkuperäiseen 100 % tehon normaaliajoonsa
  reaktoreissaan, ilman revityslisiään! Nimittäin ala ounastelee jo ja syystä,
  että USA kieltää KAIKKI ylitehoajot seinään! Ruotsin voimalaongelmat kun
  eivät olleet yhtään mainosta ylitehorevityksiin plutoniumajoissa. Nyt kun
  TVO:n Ruotsin kaksoislaitoksissa alkoi myös tritiumarvot ryöstäytyä
  366kertaisuuksiinsa ja koneet levitä sellaiseen tahtiin (6 kertaa vuodessa),
  että hirvittää, aletaan valmistautua noloina normiajoon!


  Kiteytettynä on kyse siitä, että ydinyhtiöillä on karusti veneet kaikki
  karilla ja nöyryys mielessään pakko pokkuroida, ettei USA kiellä KOKO
  ydintoimintalupia! Vautsi, siis täytyy tosiaan sanoa, että tämä nyt läpi
  mennyt plutoniumpolttorikosepäilyni lienee kalleinta mitä olen IKINÄ saanut
  TVO:n ja näemmä Ruotsin ydinyhtiöillä aikaan!! Ja katkolla on siis OL-3
  kaikki plutoniumpolttoaikeet kerralla ja täysin mahdollista, että
  ydinvoimaloittemme uraanin polttomäärät kustannuksia säästelemättä
  ydinsähköhintoihimme KOLMINKERTAISTETAAN! Niin on riemukas olo, että taidan
  syventyä "entistä tarkempaan" ydinaihelukuhommaan! Ja yleisön pyynnöstä
  vielä TVO:n ydinhajoamiset. Uusin no: 6/ Viikolla 22. vuona 2008 revision
  jälkeinen generaattorin +250 % jännitepiikki räjäyttää 2 pääkiertopumppua ja
  tuhoaa mm. joka toisen perusverkkosyöttövarmennuksen UPS laitteista ja
  suuren joukon muuta sähkövälttämättömyyttä OL-1 laitokselta. INES
  ydintuholuokka saa useamman merkinnän. 5/ Sattui tammikuussa -08 kun OL-2
  meni pikasulkuun jäähileiden tukkiessa jäähdytysveden. 4+ 3/ Kakkosyksikkö
  pysäytettiin kahteen erilliseen kertaan kahdesta eri teknisestä syystä aivan
  vuoden vaihteessa. 2/ TVO-kakkosyksikkö, viime syyskuussa -07 pysäytettiin
  jäähdytysyksikössä olleen vikansa vuoksi.1/ Niin ikään kakkosyksikkö oli
  vuorokauden katkos turbiinilaakerin palonalun takia.
   
  Toni Ahola, Jun 26, 2008
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.