1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Re: Joulukadun avajaiset Raahessa 28112008015.mp4 [267/324]

Discussion in 'ATI' started by Roope Lindgren, Dec 15, 2008.

 1. *( Koko allaoleva olisi ollut vuosia kestäneistä ennustavista
  varoituksistani huolimatta joskus viimevuosituhannella vielä silkka vitsi
  julkisuudessa. Silloin ilottiin CO2 lisäävän sadantoja kautta maailman
  toitotetuissa propagoinneissa kautta maailman, kuten hyvin muistamme.
  Lämmönkasvun haihduntalisän +40% sadantalisien ennakoitiin suorastaan
  kastavan maapallomme CO2 lisälannoituksin sellaiseen kasvuspurttiin, että
  Suomen alati kasvavasta elintarvikkeen ylituotannosta povattiin
  maailmanvitsausta! .. Ydinaavikoitumisen ja alati vähenevästä ja
  MITTAAMASTANI sadannaan -31% totaalikadosta ja sen jopa einsteinin
  tuntemista kvanttifaktoistani väänneltiin lähinnä vitsejä nettimaailmoissa."
  Miten joku viittiikin moista väittää, kun kaikki povasi IPCC:tä myöten
  valtaisia sadantaorgioita". Mutta niin vaan alkaa käymään, että MINÄ tiesin
  maamme ydinalan lobbariprofessoreja miljoonasti paremmin miten
  ydinvoimalapäästöt alati kasvaessaan tuhoavat koko maapallomme
  sadantakoneistot ionosfääristä lähtien. Tuottaen muuten jatkossa sellaiset
  mittasuhteet, ettei ihmiskunta ole ikinä .. . no mitä näistä, kun tulemme
  toki näkemään ihan "ydinaitiopaikalta!")

  *(On todella mielenkiintoista hahmottaa miten sitä mukaa, kun maailmalta jo
  nykyään SUPO/NSA/IAEA tietosensuroinneista huolimatta suorastaan tsunamina
  alkaa vyöryämään faktoja siitä tuhosta, jota ydinpäästöt tekee. Alkaa
  vaisuus tunkea nettikirjoittelijoiden ydinintoa laimentamaan? Outo
  yhteensattuma, vai alkaako viimein koko ydinalan tappavan historian
  haisevanvisvainen Bandoran lipas mädätä käsinne jo tälle sulkupolvelle,
  vaikkei pitänyt? No joka tapauksessa luonnon osoite olisi silloin kyllä ..
  niin.. .oikea!( )

  T.S. 25.04.-08. Kypros sinnittelee vesipulan kourissa. Edellinen hallitus
  vielä uskotteli sateitten tuloon. Makuuhuoneen ikkunasta avautuu
  peltomaisema, vaikka ollaan lähellä kaupunkikeskustaa. Tähän aikaan vuodesta
  siinä pitäisi olla kypsä ohrapelto, nyt vain kuiva sänki. Suolajärvessä
  kahlaisi flamingoja normaalisti etsimässä katkarapuja, nyt järvessä ei ole
  vettä tippaakaan. Jo kolme kujivaa talvea peräkkäin ovat kuivattaneet
  Kyproksen patoaltaat miltei tyhjiksi. Kaksi suolanpoistolaitosta käyvät
  täysillä, muttei se riitä alkuunkaan. Veden säännöstely alkoi Kyproksella
  maaliskuussa, eikä sille näy loppua. Hanat kiinni joka toinen päivä.
  Poistuma on jo - 30%. Nikolassa ja Larnakassa on alueita, jotka ovat olleet
  ilman vettä viikon. Pohjavedet suolaantuvat alipintapohjavesiin sinne
  tihkuvista merivesistä. Veden jakelu maanviljelylle on lopetettu kokonaan!
  Hotelleille annetaan vettä, koska turistien pitää saada suihkunsa. Jopa
  happea sairaaloille valmistava laitos on vaikeuksissa vesipulasta.
  Varallista uhkapeliä hallitukselta joka luotti sateitten
  uudelleenalkamiseen. Keväälä vettä hallitus lupasi Libanonista. Mutta tämä
  oli ninikään katteetonta, koskei edes Libanmonissa ole vettä. (Koko
  Lähi-idän vajaalle vesitilanteelle veikataan puoliintumiosta jatkoon v.2050
  mennessä"!) Kreikka lupasi 8 milj. kuutiota. Kesällä valmistuu taas uusi
  merivbesipuhdistuslaitos. Joka tosin tuhoaa lähimerialueen meriekosysteemit.
  Ja tuhlaa massiivisesti kallista energiaa.

  Ruoka-aineiden saatavuus ei VIELÄ ongelma Suomessa. (Uutisista
  poissaolollaan loistanut fakta USA:n ruokakortituksista tähän päälle
  T.S:stä.) Yhdysvaltain Wall-Mart-kauppaketjun tukkuyksikkö alkaa rajoittaa
  myymäänsä riisin määrää riisipuutoksen maailmanlaajuisen kriisin
  heijastamana. Riisin maailmanmarkkinahinnat ovat olleet viime aikoina
  rajussa nousussa, mutta tähän asti siitä ovat kärsineet vain lähinnä
  kehitysmaiden köyhät. (Kuvaavinta tässä on se, että syyksi tähän
  ydinaavikoitumistuhoon kammetaan röyhkeästi julkisuuteen biopolttoainetta.
  Vaikka kylmä totuus on se, ettei esim. riisin KILOA ole koskaan pantu
  tankkin! Vaan tarkoitus on alusta lähtien ollut muuttaa alilaatuinen jäte,
  ja korsien kaltaiset muuten käyttämättä jääneet ruoanviljelyn biolisukkeet
  polttoaineeksi . Ja NIMENOMAAN taata alle tuotantokustannusten viljojaan
  lahjoitelleille konkurssikypsille viljelijäorjallistoille hintamotiivi ruuan
  jartkotuotantoon. Nyt tällaisella tahallisella nälvimisellä biota vastaan
  tehdään ankarasti lisää nälkää silkaa poliittista tarkoitusperiää varten!
  eli tulevaa nälänhätätulta tukahdutetaan poliittiseslla bensanvalannalla
  liekkeihin. .. Varmaan edessä siis ihmiskunnan raakin virhe!
  Ydinvaltiomonopolit ajavat maailmalta miettimättä tekojaannäin pois koko
  elämän edellytyskirjoa.)

  Kaikuja kansainvälisistä ruuan saatavuusongelmista on jo kantautunut
  suomeen. Maailmalta on kantautunut tietoja Intian ja Pakistanin riisin
  saatabuusongelmista korostaa keskon Ari Aksel. Riisin kansainvälinen
  markkinahinta on jopa KAKSINKERTAISTUNUT viimeisen kolmen kuukauden aikana.
  Osa riisintuottajista on varastojen huvetessa rajoittanut vientiään, jopa
  lopettanut kokonaan. Hinnat ruoka-ainepuolella ovat poikkeuksellisen kovan
  paineen alla. Jopa saatavuus on vaikean työn takana. Jossain mielessä uusi
  ilmiö Aksel sanoo. Saatavuusongelmia on ollut kotimaisessa naudanlihassa ja
  jopa tuontijuustoissa. Nikottelua myös viljan kansainvälisessä
  saatavuudessa. YK:n mukaan elintarvikkeet ovat kallistuneet maailmassa 40%
  vuodessa. Kun Suomessa siitä on uskallettu realisoida VASTA maalaisia
  nylkien vain 5-6%!

  *Joten ne joiden mielestä on kallista ruoka, niin lunkisti nolla perään on
  ydinaavikoituvan ja yhä pahenevan ruoan nälänhätätuleman muikea viesti
  maailmalta! Siinä alkaa siis kummasti ydinherroillamme olemaan viimeiset
  nakit visvoittumassa narussa kauniisti sanottuna. Eli ydinaavikoitumisen
  päästessä ilmeisesti jo tänä vuona oikeen repivästi liikeelle alkaa
  maailmassa pian kiertää kysymys.. ."MIKSI??" Ja kun AINOA vastaus on, etä
  ydinvoimaloitten massiiviset vuosikymmenten beettasoihtupäästömätöt on
  tuhoamassa koko biokasvua aletaan kysyä. >Kumpa lähtee ruoka vai
  YDINSIKAILUT!!!! .. ..
   
  Roope Lindgren, Dec 15, 2008
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
 1. floda reltih

  What is a Fujitsu 267

  floda reltih, Nov 22, 2004, in forum: Laptops
  Replies:
  1
  Views:
  350
  Quaoar
  Nov 22, 2004
 2. Jim
  Replies:
  2
  Views:
  2,684
 3. Jim
  Replies:
  6
  Views:
  1,447
 4. Jim
  Replies:
  1
  Views:
  1,138
  Glasspider
  Dec 15, 2007
 5. David Sherman
  Replies:
  0
  Views:
  428
  David Sherman
  Jun 27, 2004
 6. Sami Sandberg
  Replies:
  0
  Views:
  546
  Sami Sandberg
  Dec 15, 2008
 7. yan zhang
  Replies:
  0
  Views:
  578
  yan zhang
  Aug 6, 2009
 8. Lauren gary
  Replies:
  0
  Views:
  580
  Lauren gary
  Sep 15, 2009
Loading...