Re: Populisti hän lienee

Discussion in 'HP' started by Joni Anttila, Jun 11, 2008.

 1. Joni Anttila

  Joni Anttila Guest

  Kirjastaan:" Mutta kriitikot korostavat, että se 4,5 tonnin plutoniummäärä
  jolla hyötöreakitori Super-Phoenix tullaan lataamaan vastaa yli sata kertaa
  Nagasakin pommissa ollutta Plutoniumlatausta. He muistuttavat myös, että
  hyötöreaktori saattaa räjähtää kuin ydinpommi ja että sen jäähdyttimenä
  käytettävä nestemäinen natrium syttyy tuleen joutuessaan kosketuksiin veden
  tai ilman kanssa."

  *Nykyään täysin epäonnistunut Ranskalais/Belgialainern ydintoivon
  vääjäämättömänä kohtalona on olla katto palasina erään EU:n
  ydinosaamattomuuden kaikkein kallein vuosimiljoonien ydinjätteen
  muistomerkki täynnä hallitsematonta ydinkauhun tekniikkaa. Mukanaan tämä
  ydinalalle tyypillinen megaepäonnistuminen vei toivon mm. ehtymättömän
  ydinpolttoaineen illuusioista. Taloudellisia ja terveydellisiä määriä ei
  edes uskalleta julkisuuteen laskea.

  Ranskan jälleenkäsittelykuningas La Haguen uhkapeli:
  Tarkoituksena akujaan käsitellä miltei yksinäänRanskan omien vanhojen
  grafiittikaasureaktorien käytettyjä polttoaineita. Joiden radioaktiivisuus
  on vain viidennes verrattuna kevytvesaireaktorin jätteen säteilyyn!! HAO
  jälleenkäsitteli viimeksi mainittua vain 2-kuukautta 1976. 1977 lopulla
  laajennettiin, mutta todettiin heti riittämättömäksi ydintyyliin. Läheinen
  Cherbourgin kaupungin valtuusto on ilmoittanut kaikin keinoin vastustavansa
  laajentamisia!

  *Länsisaksalaisen ydinkriitikon Robert Jungin mukaan La Haguen ympäristö on
  sekä maalla, että merellä radioaktiivisesti saastunut. Hän kertoo, että
  kriittisten tiedemiesten ryhmä on todennut läheisellä maa-alueella 10-20
  kertaa virallisesti sallittuja säteilyarvoja suurempia arvoja. Ranskan
  virannomaiset ovat jyrkästi kiistäneet tällaiset faktat, joita myös La
  Haugessa käyneet ruotsalaiset lehtimiehet ovat tuoneet julki.

  *Toki Saksassa ja Ruotsissa tiedettiin ranskalaisen ydinfarssin olevan
  joutsenlaulusaan jo silloin. Nykyään Euroopan kaikki uraani lähetetään
  kiltisti jo vuosikausia vähin äänin ja noloina Venäjän Majakin, joka sekin
  laitos lopetetaan tänä vuona 2008 Putinin mukaan. Maailmassa ei Englannin
  Sellafieldin ydinonnettomuuden jälkeen ole käytännössä toimivaa
  jälleenkäsittelylaitosta pian kuin Japanissa. Lisäksi kun viime vuona
  jälleenkäsittelevä laserisotoopikoe meni persiilleen aiotun 90% saannon
  romahdettua 11% murskalukuun on aiheen käsittely ollut tabu. Kas ydinalalla
  ei ole sen enempää energiapositiivista uraanikiloa enää ikinä
  käytettäåvänään. Ei kierrätysuraania, eikä siis enää edes
  kierrätysplutoniumiakaan mistään! Mutta kuten alan ideologia on aina ollut
  kaikki totuus kielletään vaikka sydän märkänisi.- Ja toden totta kaltaiseni
  ydinalan yyberosaajat on niitä aniharvoja jotka faktoja kasvavasti
  maailmaamme jalosti jakaa. Joten ollaas hei kuulkaas sielä vaan kuulolla. Ja
  kuunnellaan mitä viisauksia myös Antti Vahteralla on meille esittää!!
   
  Joni Anttila, Jun 11, 2008
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.