1. This forum section is a read-only archive which contains old newsgroup posts. If you wish to post a query, please do so in one of our main forum sections (here). This way you will get a faster, better response from the members on Motherboard Point.

Re: Sekavia nuo Plus-TV hommelit

Discussion in 'Intel' started by Ossi Varis, Jan 27, 2009.

 1. Ossi Varis

  Ossi Varis Guest

  BANG! Maailmankaikkeuden historia./Neutriino.
  Neutriinot ovat pieniä ja hyvin kevyitä hiukkasia. Niitä syntyy
  ydinfuusiossa, jotka toimivat tähtien (esimerkiksi Auringon,
  perusydinvoimalan) energian lähteinä. Useiden vuosien ajan neutriinojen
  oletettiin olevan massattomia, mutta nykyään tiedetään että niillä on pienen
  pieni massa, tosin liian pieni pimeän materian ongelman selittämiseen.
  Massan olemassaolo ratkaisi pitkään mieliä askarruttaneen
  "neutriino-ongelman", jonka mukaan havaitsimme vähemmän neutriinoja
  Auringosta kuin teorian mukaan olisi pitänyt. Pieni massa antaa neutriinon
  vaihtua kolmen olomuodon- elektronin, myonin ja tau-neutriinon- välillä sen
  tullessa Auringosta maahan.

  *Tässä on siis keskeistä tajuta, että kvanttiydinfyysikkojen neutraaliksi
  "aiemmin väärin" ilmoittama ydinvoimalatehokadon 17% neutriinosäteily
  ympäristöbiotooppin on myös potentiaaliltaan siis yllä mainitusti
  elektronisäteilyä. Ja kuten on syytä tietää elektronisäteily tunnetaan
  paremmin ns. beettasäteilyn elektronituotoksena! Jälleen huomaamme miten
  härskisti ydinala valehtelee aiheesta. Ydinvoimalassa mittareissa näkymätön
  neutriinosäteily läpäisee kaikki säteilysuojat se sen jälkeen muuttujana
  synyttää äärimmäisen tuhoisaa beettasäteilyä. Toki sen lisäksi, että
  neutriinon osuessa protoniin syntyy 1 000 000eV gammaterssi myös.

  Aiemmat havaintolaitteet pystyivät havaitsemaan vain kaikkein kevyintä
  tyyppiä. Neutriinojen ilmenemismuotojen lukumäärä voidaan ennustaa
  alkuräjähdysteoriasta. Samalla haastetaan tiukasti teoria, jonka mukaan
  maailmanmkaikeus alkoi kuumassa tiheässä tilassa.

  Neutroni.
  Atomiytimet koostuvat kahden tyyppisistä hiukkasista, neutroneista ja
  protoneista, ja nämä molemmat hiukkastyypit taas koostuvat kolmesta
  kvarkista. Neutronit painavat melkein yhtä paljon kuin protonit, mutta ovat
  varauksettomia. Supernovaräjähdyksen äärimmäisissä olosuhteissa protonit ja
  elektronit voivat yhdistyä ja muodostaa neutroneja, jolloin kuolevan tähden
  ytimestä syntyy tiheä neutronitähti. Neutronitähden maksimimassan oletetaan
  olevan noin kahdeksan Auringon massaa: tätä suuremmat luhistuisivat mustiksi
  aukoiksi.
   
  Ossi Varis, Jan 27, 2009
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.
Similar Threads
 1. TK
  Replies:
  5
  Views:
  982
  Andrew Z Carpenter
  Jul 5, 2003
 2. Li'l ol' me

  Re: AK77 Plus - PC1600 only?

  Li'l ol' me, Jul 6, 2003, in forum: Abit
  Replies:
  0
  Views:
  536
  Li'l ol' me
  Jul 6, 2003
 3. Apteryx
  Replies:
  1
  Views:
  439
 4. Tod
  Replies:
  1
  Views:
  421
 5. Replies:
  8
  Views:
  1,255
 6. Brian
  Replies:
  0
  Views:
  814
  Brian
  Jan 26, 2004
 7. Kalle Hirvonen

  Huonoja nuo Tenoxit

  Kalle Hirvonen, Jun 21, 2008, in forum: Intel
  Replies:
  0
  Views:
  840
  Kalle Hirvonen
  Jun 21, 2008
 8. jgy2001
  Replies:
  1
  Views:
  401
  jgy2001
  Mar 16, 2017
Loading...